Parkeeranalyse ontwikkelingen Oldebroek Centrum Fase II

De afgelopen jaren hebben er diverse ontwikkelingen in en rond het centrum van Oldebroek plaatsgevonden. Er zijn verschillende revitaliseringsprojecten uitgevoerd, waarvan de onlangs voltooide verbouwing van het gemeentehuis en nabijgelegen Raadhuisplein de laatste betreft. De eerstvolgende ontwikkelingen die worden voorzien betreffen Oldebroek Centrum Fase II. De geplande wijziging in en toevoeging van functies zou echter ook leiden tot een gewijzigde parkeervraag. Om het centrumgebied ook na de realisatie van fase 2 (sociaaleconomisch) goed te kunnen laten functioneren, is het van belang dat de vraag naar parkeerplaatsen als gevolg van deze (nieuwe) functies in balans is met het aanbod aan parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Oldebroek onderzocht of hiervan sprake is en een parkeerbalans opgesteld voor de geplande ontwikkeling.

Om een betrouwbare prognose te kunnen maken voor de toekomstige parkeersituatie, na realisatie van de centrumontwikkelingen is een uitgebreid parkeerduuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in het centrumgebied geen sprake is van een hoge bezettingsgraad. Van de totale parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied is maximaal ruim 60% bezet.

Aan de hand van gemeentelijke parkeernormen is het aantal parkeerplaatsen berekend dat nodig is om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte van de geplande voorzieningen. Vervolgens is de situatie per ontwikkeling beschouwd om vast te stellen of er voldoende parkeercapaciteit aanwezig is om te voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Uit het onderzoek is gebleken dat de aanwezige parkeercapaciteit (net) kan voorzien in de toekomstige parkeerbehoefte. Het is echter niet uit te sluiten dat de bezettingsgraad in het centrumgebied van Oldebroek in de toekomstige situatie de maximaal gewenste 85%-90% zal gaan benaderen.

Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Jaar: 2020