Second opinion ontwerp Jan Hooglandstraat

De gemeente Olst-Wijhe is van plan de huidige snelheidslimiet op de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandsstraat en Koekoeksweg tot de komgrens van Boskamp terug te brengen naar 30 km/uur. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een second opinion te geven over de wenselijkheid van het terugbrengen van de snelheidslimiet naar 30 km/uur op dit (hele) tracé en of bij de gekozen inrichtingsvorm wordt voldaan aan de geldende richtlijnen met betrekking tot het inrichten van 30 km/uur wegen.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Second opinion ontwerp Jan Hooglandstraat

De gemeente Olst-Wijhe is van plan de huidige snelheidslimiet op de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandsstraat en Koekoeksweg tot de komgrens van Boskamp terug te brengen naar 30 km/uur. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een second opinion te geven over de wenselijkheid van het terugbrengen van de snelheidslimiet naar 30 km/uur op dit (hele) tracé en of bij de gekozen inrichtingsvorm wordt voldaan aan de geldende richtlijnen met betrekking tot het inrichten van 30 km/uur wegen.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft BVA het voorliggende ontwerp getoetst op basis van gangbare richtlijnen (o.a. CROW) en wetgeving. Gezien de huidige intensiteiten op de wegen is het vanuit verkeersveiligheidsperspectief wenselijk de snelheidslimiet naar 30 km/uur terug te brengen.

Naast een algemeen oordeel over de wenselijkheid van het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/uur heeft BVA de inrichting van het voorgestelde ontwerp getoetst aan de hand van CROW-richtlijnen. In het ontwerp wordt de weg voorzien van fietsstroken. Deze profielindeling heeft een vrij verkeersachtige indruk. BVA adviseert dan ook een profielindeling met twee rijstroken, gescheiden door een centrale rabatstrook, toe te passen. Een dergelijke indeling past goed bij de uitgangspunten van een gemende verkeersafwikkeling op erftoegangswegen.

Opdrachtgever: gemeente Olst-Wijhe

Jaar: 2020