Home » Nieuwsarchief » Herinrichting Zuiderzeestraatweg Oldebroek

Herinrichting Zuiderzeestraatweg Oldebroek

Datum: 19/3/2018 –

De Zuiderzeestraatweg, de oude verbinding tussen Zwolle en Amersfoort, loopt als N308 door de kern Oldebroek en is in 1994 voor het laatst grondig onder handen genomen. De weg heeft naast een verbindende functie (Elburg – A28) en de verzamelende en ontsluitende functie voor de kern Oldebroek ook een ‘winkelfunctie’. Langs de Zuiderzeestraatweg bevindt zich de Oldebroekse detailhandel, waardoor er langs de route wordt geparkeerd en door langzaam verkeer wordt overgestoken. Deze menging van functies leidt op een aantal locaties tot (verkeersveiligheids)problemen. Vooral de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg voor langzaam verkeer zijn hierbij de problemen.

De gemeente Oldebroek heeft ons gevraagd de aangegeven knelpunten op deze route te beschouwen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de afzonderlijke knelpunten, maar ontwikkelen wij een totaal visie op (het functioneren) van de Zuiderzeestraatweg. Deze visie mondt vervolgens uit in de meest gewenste verkeerskundige maatregelen op de gedefinieerde knelpunten. De maatregelen hebben tot doel om de leefbaarheid langs en oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek te verbeteren. Bij de uitwerking van de maatregelen houden wij, naast de verkeerskundige eisen, uiteraard ook rekening met randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke/stedenbouwkundige discipline en met de gewenste groenstructuren om de Zuiderzeestraatweg niet alleen verkeersveiliger te maken maar ook een ruimtelijke kwaliteitsslag te kunnen maken.