Home » Nieuwsarchief » Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Datum: 09/07/2013

De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen om de verkeerskundige effecten van deze afsluiting voor de wegen in de gemeente Oldebroek inzichtelijk te maken. Om de huidige verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in beeld te krijgen, is een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarbij de kentekens van vrachtverkeer zijn geregistreerd. Daarnaast zijn mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. Aan de hand van deze registraties wordt een verkeersprognose opgesteld van de effecten die het afsluiten van de Bovendwarsweg voor vrachtverkeer heeft.