Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtbijgelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn allen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelingscapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke maatregelen.

Tijdens het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen zich niet alleen op de bestaande infrastructuur gericht, maar ook de mogelijkheid onderzocht om nieuwe aansluitingen te realiseren. Met behulp van dynamische modelsimulaties is de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naast de afwikkeling is ook aandacht besteed aan de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit). Uiteindelijk heeft BVA Verkeersadviezen een bereikbaarheidsplan uitgewerkt om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.

Opdrachtgever: H2O (gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek

Jaar: 2017