Zoekresultaten voor: gennep

Parkeerbeleid Gennep

Datum: 09/02/2015 De gemeente Gennep heeft BVA Verkeersadviezen opdracht verleend voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en de daarbij horende analyse. Onderzoek en analyse moeten inzicht geven in de ontwikkeling van de parkeerdruk, –duur en bijbehorende parkeermotieven voor de parkeervoorzieningen in het centrumgebied van Gennep. Het vigerende parkeerbeleidsplan dateert uit 2007. Inmiddels zijn meerdere maatregelen

Parkeerbeleidsplan Gennep

Datum: 30/09/2015 Wij gaan de gemeente Gennep helpen bij het opstellen van een parkeerbeleidsplan. We streven daarbij niet naar hoogdravende beleidsverhalen, maar naar een concreet antwoord op de vragen van de gemeente. Zo is in de Gennepse situatie een sturend parkeerbeleid gericht op sterke beïnvloeding van vervoerwijzekeuze niet realistisch. Centrumbezoekers uit de kern zullen regelmatig