Home » Nieuwsarchief » Parkeerbeleid Gennep

Parkeerbeleid Gennep

Datum: 09/02/2015

De gemeente Gennep heeft BVA Verkeersadviezen opdracht verleend voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en de daarbij horende analyse. Onderzoek en analyse moeten inzicht geven in de ontwikkeling van de parkeerdruk, –duur en bijbehorende parkeermotieven voor de parkeervoorzieningen in het centrumgebied van Gennep.

Het vigerende parkeerbeleidsplan dateert uit 2007. Inmiddels zijn meerdere maatregelen uit het parkeerbeleidsplan uitgevoerd en is een herijking van het beleid gewenst. Het herijken van het beleid vereist een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde onderzoek vindt plaats vóór 1 maart 2015, en zal een goede onderbouwing gaan vormen voor de (ruimtelijke) planvorming in het nog te actualiseren Parkeerbeleidsplan Gennep.