Home » Nieuwsarchief » Parkeerbeleidsplan Gennep

Parkeerbeleidsplan Gennep

Datum: 30/09/2015

Wij gaan de gemeente Gennep helpen bij het opstellen van een parkeerbeleidsplan. We streven daarbij niet naar hoogdravende beleidsverhalen, maar naar een concreet antwoord op de vragen van de gemeente. Zo is in de Gennepse situatie een sturend parkeerbeleid gericht op sterke beïnvloeding van vervoerwijzekeuze niet realistisch. Centrumbezoekers uit de kern zullen regelmatig de fiets gebruiken, vooral omdat het praktisch en snel is. Uit de omliggende kernen is de afstand al snel te groot. De auto pakken ligt dan voor de hand.

Het centrum van Gennep heeft een regionale functie. Daarvoor moet de autobereikbaarheid goed functioneren, dus goede parkeergelegenheid voor bezoekers (kort parkeren) op de juiste locatie met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Het aantal beschikbare plaatsen moet voldoende zijn om bezoekers te faciliteren, maar ook niet meer dan nodig. Het parkeerregime moet dit ondersteunen. Als het parkeerbeleid duidelijk is en effectief gericht op het beschikbaar houden van parkeerplaatsen, dan zal het op draagvlak bij bewoners en ondernemers kunnen rekenen. De participatie van bewoners en belanghebbenden loopt daarom als een rode draad door onze activiteiten heen.