Search Results for: haarlemmerliede

Parkeerbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Mede als gevolg van enkele ontwikkelingen, onder andere de realisatie van nieuwbouw en de ombouw van een kerkgebouw naar appartementen binnen de kern Halfweg, neemt de behoefte hieraan wel toe. De gemeente wil helderheid over de wijze waarop met parkeervraagstukken moet worden omgegaan. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen een parkeerbeleidsplan op te stellen dat antwoord geeft op alle vragen die met betrekking tot het parkeren gesteld zouden kunnen worden.

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Datum: 05/01/2015 Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een

Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

Datum: 30/11/2015 De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Er zijn diverse ontwikkelingen (zoals woningbouw) die ervoor zorgen dat hier wel behoefte aan is. Wij helpen de gemeente bij het formuleren van dit nieuwe parkeerbeleid. We hebben hierbij een praktische insteek; het parkeerbeleidsplan moet concrete en werkbare antwoorden geven en

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Datum: 26/05/2016 Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in nieuwbouw- en bestaande gebieden. Nu er een goede basis is om de kwaliteit van het parkeren te toetsen, is het moment aangebroken om de knelpunten