Search Results for: hoorn

Verkeersstudie LVO Hoorn ProRail

De gemeente Hoorn heeft de spooroverweg het Keern aangemeld voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). ProRail heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om in samenwerking met ingenieursbureau 4Infra een Integrale Probleemanalyse op te stellen.

Fietsonderzoek Hoorn

In 2013 heeft BVA Verkeersadviezen een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de stallingsfaciliteiten voor fietsen in de binnenstad van Hoorn en het gebruik hiervan. Dit onderzoek is verricht als uitvloeisel van de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” (maart 2011). In deze nota werden diverse fietsknelpunten opgenomen, waaronder ook het stallen van fietsen op diverse locaties. BVA heeft toentertijd opdracht gekregen om de omvang van deze fietsknelpunten te kwantificeren en gewenste maatregelen uit te werken. Ruim 6 jaar later heeft BVA opnieuw opdracht gekregen een actualisatie van het fietsonderzoek uit te voeren. De gemeente heeft enerzijds behoefte aan inzicht in de hoeveelheid gestalde fietsen in en rond het centrum en anderzijds in een vergelijking met de situatie uit 2013.

LVO-studie Hoorn

In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zijn wij in opdracht van ProRail en in samenwerking met onze partner 4Infra van start gegaan met de Integrale Probleemanalyse voor de overweg het Keern in Hoorn. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail en de gemeente Hoorn de verkeersveiligheid en

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Datum: 27/03/2014 Eind 2012 is ten noorden van de kern Heerde een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Met de realisatie van de werf is een aantal gemeentelijke faciliteiten verplaatst naar deze locatie. De realisatie van de gemeentewerf staat niet op zich, maakt maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling ten noorden van het sportpark Hoornse Enk. De