Zoekresultaten voor: hoorn

Verkeersstudie LVO Hoorn ProRail

De gemeente Hoorn heeft de spooroverweg het Keern aangemeld voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). ProRail heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om in samenwerking met ingenieursbureau 4Infra een Integrale Probleemanalyse op te stellen.

Fietsonderzoek Hoorn

In 2013 heeft BVA Verkeersadviezen een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de stallingsfaciliteiten voor fietsen in de binnenstad van Hoorn en het gebruik hiervan. Dit onderzoek is verricht als uitvloeisel van de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” (maart 2011). In deze nota werden diverse fietsknelpunten opgenomen, waaronder ook het stallen van fietsen op diverse locaties. BVA heeft toentertijd opdracht gekregen om de omvang van deze fietsknelpunten te kwantificeren en gewenste maatregelen uit te werken. Ruim 6 jaar later heeft BVA opnieuw opdracht gekregen een actualisatie van het fietsonderzoek uit te voeren. De gemeente heeft enerzijds behoefte aan inzicht in de hoeveelheid gestalde fietsen in en rond het centrum en anderzijds in een vergelijking met de situatie uit 2013.

LVO-studie Hoorn

In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zijn wij in opdracht van ProRail en in samenwerking met onze partner 4Infra van start gegaan met de Integrale Probleemanalyse voor de overweg het Keern in Hoorn. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail en de gemeente Hoorn de verkeersveiligheid en

Fietsonderzoek gemeente Hoorn

Datum: 30/05/2013 In de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” van maart 2011 zijn het fietsbeleid, de knelpunten en de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets te vergroten opgenomen. Meerdere knelpunten hebben betrekking op het stallen van de fiets. De gemeente Hoorn heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een advies uit te brengen over