Home » Nieuwsarchief » Fietsonderzoek gemeente Hoorn

Fietsonderzoek gemeente Hoorn

Datum: 30/05/2013

In de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” van maart 2011 zijn het fietsbeleid, de knelpunten en de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets te vergroten opgenomen. Meerdere knelpunten hebben betrekking op het stallen van de fiets. De gemeente Hoorn heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een advies uit te brengen over het benodigd aantal stallingsplaatsen in de binnenstad. Hiervoor zal in overleg met de Fietserbond en afdeling Openbare Ruimte van de gemeente een grootschalig stallingsonderzoek in de binnenstad worden uitgevoerd. Vooraf wordt door BVA geïnventariseerd wat het aantal openbare fietsstallingen is, welke type het betreft en wat de kwaliteit hiervan is. Daarna wordt op meerdere dagen het aantal gestalde fietsen genoteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende manieren van stallen / parkeren van de fiets. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van voldoende stallingsmogelijkheden met voldoende kwaliteit op de juiste locatie, of dat er behoefte is aan meer stallingsmogelijkheden en/of andere locaties. Met het uiteindelijke advies wordt eveneens rekening gehouden met de toekomstige behoefte en ontwikkelingen.