Zoekresultaten voor: amsterdam

Beoordelen parkeergarage Amsterdam Amstel

MRP Development is tegenover het Amstelstation in Amsterdam bezig met de realisering van een complex. De plannen voorzien de de realisatie van appartementen en een supermarkt op de begane grond. Om te voorzien in de parkeervraag die deze ontwikkeling met zich meebrengt wordt een inpandige parkeergarage aangelegd. Daarnaast voorziet het complex voor de bevoorrading van de supermarkt in de realisatie van een inpandige ondergrondse distributiezone. Voor een goed functionerend systeem is het van belang dat de parkeergarage en de distributiezone goed toegankelijk zijn voor (vracht)verkeer en fietsers, en dat de parkeerplaatsen goed te bereiken en daarmee functioneel zijn. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van MRP Development de toegankelijkheid van de parkeergarage en expeditie beoordeeld.

Monitoringstool Zuidas Amsterdam

BVA Verkeersadviezen heeft voor de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard ontwikkeld dat zowel inzicht geeft in de kwaliteit van de bereikbaarheid als in de effecten van de genomen maatregelen. De gegevens waarmee het dashboard wordt gevuld zijn dezelfde als die worden gebruikt door Amsterdam Bereikbaar en worden onder meer gedeeld met het bedrijfsleven via de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas.

Loopruimte onderzoek Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam de loopruimte geïnventariseerd op het zogenaamde Plusnet voetganger. Het Plusnet betreft de hoofdvoetgangersroutes binnen de stad, waaraan specifieke kwaliteitseisen zijn gesteld. Tijdens het onderzoek is de hoeveelheid fysiek beschikbare loopruimte voor voetgangers op het Plusnet in kaart gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat er te weinig loopruimte beschikbaar is omdat de voetpaden vaak te smal zijn/ niet aanwezig zijn en de beschikbare loopruimte vaak wordt geclaimd door objecten. Sinds de uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal straten in Amsterdam heringericht, waaronder wegen die bij het Plusnet voetganger horen. Om te kunnen bepalen of deze herinrichtingen een positieve invloed hebben op de loopruimte, heeft BVA Verkeersadviezen op deze straten opnieuw een loopruimte onderzoek uitgevoerd.

Evenementenparkeren Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam is voornemens om in Amsterdam Zuidoost een forse gebiedsontwikkeling tot stand te brengen te komende jaren. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn de transformatie van de kantorenstrook in Amstel III naar een gemengd stedelijk gebied met circa 10.000 woningen en de ontwikkeling van het Urban Interactive District (UID). Amsterdam Zuidoost is echter ook een zeer belangrijke evenementen-, sport- en uitgangslocatie met de Johan Cruyff-Arena en de popzalen Ziggo Dom en Afas Live. Met de ontwikkeling van UID -met een popzaal, theater, restaurants en leisurefuncties- zal het belang van deze locatie en daarmee het aantal bezoekers nog verder toenemen. Omdat de gemeente op korte termijn een aantal go/no go-beslissingen moest nemen ten aanzien van enkele van deze ontwikkelingen, heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen antwoorden te geven op volgende vragen:
Kan P12 worden benut voor woningbouw zonder dat daarmee nieuwe (onoplosbare) parkeerproblemen ontstaan?
Welke oplossingen voor evenementenverkeer en -parkeren zijn denkbaar voor de korte/middellange termijn, rekening houdend met de belangen van de stakeholders in het gebied en het verdwijnen van zo’n 3.500 parkeerplaatsen voor de bezoekers van evenementen?

Verkenning parkeren Amsterdam Arena

Datum: 10/01/2017 De Amsterdam Arena, meerdere concerthallen, een winkelboulevard, horeca en andere voorzieningen maken dat dit unieke gebied in Amsterdam een bijzondere parkeerbehoefte en bijbehorende verkeersbeeld heeft. Er zijn dagen waarop de grenzen van de bereikbaarheid in en rondom het gebied worden bereikt. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gebied leiden mogelijk tot een substantiële afname van

Spoedklus Amsterdam

Datum: 25/11/2013 Op maandag 4 november werden we gebeld door AKD advocaten of we op dinsdag 5 en woensdag 6 november in opdracht van een supermarkt een parkeerdrukonderzoek (parkeertelling) konden uitvoeren in de Eerste en Tweede van Swindenstraat in Amsterdam. Doordat we beschikken over een vaste groep van veldwerkers en BVA zich kenmerkt door slagvaardigheid

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Datum: 05/01/2015 Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een