Zoekresultaten voor: aalsmeer

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

In 2014 is de N201, de oostelijke omleiding rond Aalsmeer, voltooid. Deze nieuwe N201 zorgt ervoor dat de voormalige doorgaande route via de Burgemeester Kasteleinweg wordt ontlast van vooral doorgaand verkeer. De gemeente Aalsmeer is op dit moment bezig met het opstellen van een ontwerp van de oude doorgaande weg. In het ontwerp wordt voorzien in een centraal gelegen, vrijliggende busbaan voor busverkeer in twee richtingen. De meeste kruispunten met de aansluitende wegen zijn vormgegeven als rotonde. Voor de passage van de busbaan t.h.v. de kruispunten waren in eerste instantie twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 werd de busbaan centraal over de rotonde gerealiseerd en variant 2 voorzag in een meer gangbare oplossing, waarbij het busverkeer op normale wijze gebruik maakt van de rotonde. De gemeente Aalsmeer heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd beide vormgevingsvarianten te toetsen, specifiek op het aspect ‘verkeersveiligheid’.

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Datum: 01/06/2015 Onlangs is BVA Verkeersadviezen benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen: – Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg; – Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg. De kruispuntanalyse is gericht op een drietal varianten. De