Home » Nieuwsarchief » Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Datum: 01/06/2015

Onlangs is BVA Verkeersadviezen benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

– Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg;

– Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg.

De kruispuntanalyse is gericht op een drietal varianten. De beoordeling richt zich op de voornaamste aspecten van Duurzaam Veilig (categorisering, ontwerp, vormgeving en inrichtingsaspecten, inpassing kwetsbare verkeersdeelnemers). Meer specifiek bekijken wij ook de veiligheid van het nabij gelegen busstation en het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd. Dit project betreft enkel de analyse van de veiligheid op de route.