Zoekresultaten voor: heerde

Mobiliteitsplan gemeente Heerde

Het huidige vastgestelde verkeersbeleid van de gemeente Heerde dateert uit 2007 en is daarom toe aan herijking. De gemeente Heerde heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om deze herijking uit te voeren en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2007 te actualiseren. Deze actualisatie zal resulteren in een mobiliteitsplan voor de gemeente Heerde dat het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende 10 jaar bevat.

Verkeersmodel Heerde

Datum: 21/03/2013 In de gemeente Heerde spelen in het centrum diverse plannen en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om o.a. om de bouw van een Multifunctionele accommodatie (MFA), de herontwikkeling van de locatie van de oorspronkelijke gemeentewerf en wijzigingen in de verkeersstructuur en in de parkeersituatie. Daarnaast is er de wens van een verkeersluwer centrum van

Evaluatie Brede School Heerde

Datum: 27/06/2013 Eind vorig jaar is de Brede School-west in Heerde geopend. De aanwezigheid van deze voorziening brengt een gewijzigde verkeersafwikkeling met zich mee en de gemeente vindt het wenselijk om de verkeerssituatie te evalueren. Wij gaan dit met plezier uitvoeren en zorgen dat alle onderzoeken voor de zomervakantie gereed zijn. Hierbij wordt niet alleen

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Datum: 27/03/2014 Eind 2012 is ten noorden van de kern Heerde een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Met de realisatie van de werf is een aantal gemeentelijke faciliteiten verplaatst naar deze locatie. De realisatie van de gemeentewerf staat niet op zich, maakt maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling ten noorden van het sportpark Hoornse Enk. De

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Datum: 20/04/2015 De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan

Soerelseweg Heerde

Datum: 28/07/2016 Wij voerden onderzoek uit naar de mogelijkheden effecten van het openstellen van de Soerelseweg voor autoverkeer in twee richtingen. De aanleiding was dat er tijdens afsluitingen van de Dorpsstraat een alternatief moet zijn voor het autoverkeer. Het idee was dan om de Soerelseweg altijd tweerichtingen te maken. Dit betekent echter nogal wat, ten

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Datum: 08/11/2012 De gemeente Heerde is van plan een aantal (ondergeschikte) wegen in het buitengebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze behoefte komt voort uit oneigenlijk gebruik van deze wegen, wat leidt tot hinder en verkeersonveiligheid. Naast fysieke maatregelen die moeten worden getroffen, moeten ook verkeersbesluiten worden opgesteld. De gemeente Heerde heeft ons gevraagd