Home » Nieuwsarchief » Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Datum: 08/11/2012

De gemeente Heerde is van plan een aantal (ondergeschikte) wegen in het buitengebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze behoefte komt voort uit oneigenlijk gebruik van deze wegen, wat leidt tot hinder en verkeersonveiligheid. Naast fysieke maatregelen die moeten worden getroffen, moeten ook verkeersbesluiten worden opgesteld. De gemeente Heerde heeft ons gevraagd deze verkeersbesluiten op te stellen. En daarbij ook het overleg met alle belanghebbenden te voeren, opdat draagvlak voor de maatregelen ontstaat en optimaal rekening wordt gehouden met de wensen van de direct betrokkenen.