Home » Nieuwsarchief » Verkeersstudie Kanaaldijk Heerde

Verkeersstudie Kanaaldijk Heerde

Datum: 08/10/2014

Het Apeldoorns Kanaal wordt al enige decennia niet meer gebruikt door de beroepsvaart en heeft in die zin geen functie meer. Ruim 10 jaar geleden is het idee opgevat om het kanaal weer bevaarbaar te maken, maar dan vooral voor de recreatieve vaart. Deze ambitie bleek destijds, mede vanwege de hoge kosten, te hoog gegrepen. Onlangs is het plan weer opgevat en is besloten te starten met het deel dat door de gemeenten Heerde en Hattem loopt. In de visie die is opgesteld krijgt het kanaal een eigen rol in het toeristisch perspectief en wordt het tegelijkertijd stevig ingebed in zijn omgeving. Het beperken van het autoverkeer op de Kanaaldijk, om het recreatieve fietsen aantrekkelijk te maken, is hierin een belangrijke factor.

De gemeente Heerde heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om de verkeerskundige effecten hiervan in beeld te brengen.