Home » Nieuwsarchief » Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Datum: 27/03/2014

Eind 2012 is ten noorden van de kern Heerde een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Met de realisatie van de werf is een aantal gemeentelijke faciliteiten verplaatst naar deze locatie. De realisatie van de gemeentewerf staat niet op zich, maakt maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling ten noorden van het sportpark Hoornse Enk. De realisatie van de gemeentewerf heeft naar verwachting geleid tot een wijziging in het verkeersbeeld op de toeleidende wegen naar de gemeentewerf. Mede omdat omwonenden tijdens de planvorming van het gebied zich zorgen maakten over de toename van het verkeer is in 2010 een verkeersonderzoek door ons uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek is een prognose opgesteld naar de te verwachte verkeersbewegingen. Nu de gemeentewerf in functie is heeft de gemeente Heerde ons gevraagd een vergelijkbaar onderzoek als in 2010 uit te voeren om de werkelijke effecten in kaart te brengen.