Home » Nieuwsarchief » Verkeersmodel Heerde

Verkeersmodel Heerde

Datum: 21/03/2013

In de gemeente Heerde spelen in het centrum diverse plannen en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om o.a. om de bouw van een Multifunctionele accommodatie (MFA), de herontwikkeling van de locatie van de oorspronkelijke gemeentewerf en wijzigingen in de verkeersstructuur en in de parkeersituatie. Daarnaast is er de wens van een verkeersluwer centrum van Heerde.

Om de verkeerskundige effecten van deze plannen inzichtelijk te maken, adviseren wij samen met ons zusterbedrijf Ligtermoet & Partners over de verkeersituatie en stellen wij een lokaal verkeersmodel op voor de kern Heerde. Dit verkeersmodel, dat mede is gebaseerd op een groot aantal door ons uitgevoerde verkeerstellingen op de wegen binnen de kern, vormt een hulpmiddel om de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen op het wegennet vast te stellen. Aan de hand hiervan kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt voor het wel of niet uitvoeren van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersmaatregelen.