Home » Nieuwsarchief » Evaluatie Brede School Heerde

Evaluatie Brede School Heerde

Datum: 27/06/2013

Eind vorig jaar is de Brede School-west in Heerde geopend. De aanwezigheid van deze voorziening brengt een gewijzigde verkeersafwikkeling met zich mee en de gemeente vindt het wenselijk om de verkeerssituatie te evalueren. Wij gaan dit met plezier uitvoeren en zorgen dat alle onderzoeken voor de zomervakantie gereed zijn. Hierbij wordt niet alleen naar het parkeren en halen en brengen van kinderen met personenauto’s gekeken, maar ook naar oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.

 

Voor de evaluatie maken we gebruik van de subjectieve beeldvorming en objectieve registraties. De subjectieve beleving van de gebruikers van de schoolomgeving gaan wij achterhalen door een gesprek met de schoolleiding en de verkeersouders te voeren en enquêtes te verdelen onder de ouders van de kinderen en onder de bewoners in de omgeving van de school. De objectieve registraties bestaan uit een inventarisatie en schouw ter plaatse, een parkeeronderzoek (motorvoertuigen), een stallingsonderzoek (fietsen) en mechanische verkeerstellingen.