Zoekresultaten voor: nijkerk

Vormgeving aansluiting woonwijk Spaanse Leger Nijkerk

De gemeente Nijkerk ontwikkelt aan de zuidoostzijde van de kern het woonwijkje Spaanse Leger. De ontsluiting van de wijk is voorzien op de Amersfoortseweg ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Tinbergenlaan. Dit met een verkeersregelinstallatie (VRI) voorzien kruispunt zal hiervoor worden voorzien van een vierde tak aan de oostzijde van het kruispunt. De gemeente Nijkerk heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd op welke wijze het kruispunt moet worden ingericht om de toekomstige verkeersstroom op deze locatie soepel af te kunnen wikkelen.

Parkeeronderzoek Nijkerk

Om een economisch goed functionerend en aantrekkelijk centrumgebied te kunnen creëren is de bereikbaarheid hiervan essentieel. Bereikbaarheid niet alleen in de zin van het bereiken van het centrum via de toe leidende wegen, maar ook en vooral door de aanwezigheid en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen. De gemeente Nijkerk wil het centrum een nog aantrekkelijker plek maken om te winkelen, te werken, te wonen en recreëren. De bereikbaarheid van het centrum speelt hierbij een belangrijke rol om dit doel te bereiken. Omdat de gemeente Nijkerk geen actueel beeld van de bestaande parkeersituatie in het centrum van Nijkerk heeft is door BVA Verkeersadviezen een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd.

Telprogramma Nijkerk

BVA Verkeersadviezen voert sinds 2009 voor de gemeente Nijkerk een telprogramma uit om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren. De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd op basis van een Google Maps overzichtskaart.

Carpoolplaats Nijkerk

Datum: 11/12/2012 De gemeente Nijkerk overweegt op haar grondgebied een carpoolplaats te realiseren in de directe omgeving van de A28. Hiervoor heeft de gemeente een zestal potentiële locaties op het oog. De gemeente Nijkerk heeft aan ons gevraagd nut en noodzaak van een carpoolplaats te bepalen en de meest gewenste locatie voor deze voorziening vast

Tellen op 100 locaties in Nijkerk

Datum: 31/01/2013 Om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren, wordt in de gemeente Nijkerk op een vast aantal locaties mechanisch geteld. BVA Verkeersadviezen voert deze tellingen al vanaf 2009 voor de gemeente Nijkerk uit en heeft ook voor 2013 hiervoor opdracht gekregen. Naast dit telprogramma wordt dit jaar voor het eerst ook

Bestemmingsplan Nijkerkerveen

Datum: 26/09/2013 De gemeente Nijkerk is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Nijkerkerveen (Nijkerkerveen deelplan 2 fase 1). Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan voeren wij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit dat bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderzoek bestaat uit het berekenen van

Telprogramma Nijkerk 2014

Datum: 26/02/2014 Om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren, wordt in de gemeente Nijkerk op een vast aantal locaties mechanisch geteld. BVA Verkeersadviezen voert deze tellingen al vanaf 2009 voor de gemeente Nijkerk uit en heeft ook voor 2014 hiervoor opdracht gekregen. De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd

Telprogramma Nijkerk 2015 – met fietstellingen

Datum: 17/07/2015 BVA Verkeersadviezen voert sinds 2009 voor de gemeente Nijkerk een telprogramma uit om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren. Dit jaar hebben we aanvullend ook (zowel mechanisch als visueel) fietstellingen uitgevoerd. Daarbij ging het om de belangrijkste fietsstromen op een 17-tal locaties. De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde