Parkeeronderzoek Nijkerk

Om een economisch goed functionerend en aantrekkelijk centrumgebied te kunnen creëren is de bereikbaarheid hiervan essentieel. Bereikbaarheid niet alleen in de zin van het bereiken van het centrum via de toe leidende wegen, maar ook en vooral door de aanwezigheid en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen. De gemeente Nijkerk wil het centrum een nog aantrekkelijker plek maken om te winkelen, te werken, te wonen en recreëren. De bereikbaarheid van het centrum speelt hierbij een belangrijke rol om dit doel te bereiken. Omdat de gemeente Nijkerk geen actueel beeld van de bestaande parkeersituatie in het centrum van Nijkerk heeft is door BVA Verkeersadviezen een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd.

BVA Verkeersadviezen heeft op alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen in het centrumgebied van Nijkerk een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten de parkeerdruk van de geparkeerde voertuigen op verschillende momenten zien, waarbij een onderverdeling van het totale onderzoeksgebied in verschillende sectoren is gemaakt.

Uit het onderzoek is gebleken dat de parkeerdruk in het totale onderzoeksgebied op alle momenten ruimschoots voldoende parkeercapaciteit heeft om aan de parkeervraag te voldoen. Opvallend is dat er veel foutparkeerders zijn waargenomen. Het gaat hierbij om boven capaciteit parkeren en parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat op het maatgevende moment circa 15% van de voertuigen niet goed geparkeerd staat. Nadere analyse dient uit te wijzen welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt.

Opdrachtgever: gemeente Nijkerk

Jaar: 2016