Home » Nieuwsarchief » Carpoolplaats Nijkerk

Carpoolplaats Nijkerk

Datum: 11/12/2012

De gemeente Nijkerk overweegt op haar grondgebied een carpoolplaats te realiseren in de directe omgeving van de A28. Hiervoor heeft de gemeente een zestal potentiële locaties op het oog. De gemeente Nijkerk heeft aan ons gevraagd nut en noodzaak van een carpoolplaats te bepalen en de meest gewenste locatie voor deze voorziening vast te stellen. De toetsing zal plaatsvinden op een groot aantal aspecten, waarbij bereikbaarheid, ruimtebehoefte en overlast voor de omgeving belangrijke afwegingscriteria zijn. Naast de genoemde criteria is de mogelijkheid om de carpoolplaats te combineren met een verzorgingsplaats voor vrachtverkeer een aspect dat een rol kan spelen in de afweging. Langs de A28 tussen Zwolle en Amersfoort ontbreekt namelijk een verzorgingsplaats voor vrachtverkeer. Deze faciliteit is nodig om vrachtwagenchauffeurs de mogelijkheid te bieden uit te rusten en te voldoen aan de rijtijdenwet. Het doel van de studie is het inzichtelijk maken van de omvang en meest geschikte locatie voor de carpoolplaats en de inrichting hiervan en het inzichtelijk maken van de combinatiemogelijkheden met een verzorgingsplaats voor vrachtverkeer.