Parkeermodel Coevorden

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van Coevorden. Aanvullend hierop heeft de gemeente Coevorden BVA Verkeersadviezen gevraagd een parkeermodel voor het centrumgebied van Coevorden te ontwikkelen. Doel van dit parkeermodel is om de effecten op parkeren inzichtelijk te maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

De schaarse ruimte in het centrum van Coevorden en de eisen die bezoekers en bewoners stellen aan de kwaliteit van het parkeren vragen in het kader van de ontwikkeling van de centrumvisie om inzicht in de toekomstige parkeerbalans: parkeervraag versus parkeeraanbod. BVA Verkeersadviezen heeft een instrument ontwikkeld om keuzes te maken voor verkeer en parkeren in de verschillende straten, voor locatie en capaciteit van parkeerconcentraties, voor aanrijdroutes, voor fietsen- en stallingen en (daarmee) voor randvoorwaarden voor de inrichting van straten en overige ruimtes. In totaal zijn bij de ontwikkeling van het model 5 stappen doorlopen:
Fase 1: verwerken parkeeronderzoek tot ruimtelijk GIS-model
Fase 2: bepalen theoretische parkeerbehoefte
Fase 3: bepalen van parkeernormen voor de kern Coevorden
Fase 4: Prognose opstellen scenario’s voor de toekomstige parkeerbehoefte
Fase 5: Effecten in kaart

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019