Home » Nieuwsarchief » Succesvolle second opinion voor N65 Vught

Succesvolle second opinion voor N65 Vught

De komende jaren staan er grootschalige infrastructurele ontwikkelingen op stapel in de gemeente Vught. BVA Verkeersadviezen heeft de plannen onderzocht en meerdere tekortkomingen vastgesteld. Onze verkeerskundige toets is door Snijders Advocaten succesvol gebruikt om bezwaar te maken op de ruimtelijke plannen voor de N65. De Raad van State zet namelijk vraagtekens bij de toegepaste verkeerscijfers en vraagt om extra aandacht voor verkeersveiligheid.

N65

Naast het realiseren van de verdiepte ligging van de spoorlijn door de kern worden er ook aanpassingen voorzien aan de N65. Met betrekking tot laatstgenoemde weg wordt een aantal aansluitingen ter hoogte van de kern Vught gewijzigd. De maatregelen zoals beschreven staan bekend onder de naam VKA+ variant (VoorKeursAlternatief +). Het is evident dat het wijzigen van de verkeersstructuur gevolgen heeft voor de routevorming van verkeer en het verkeersaanbod op aanpalende wegen. Door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng is een aantal verkeersmodelberekeningen uitgevoerd waaruit blijk dat de intensiteitstoename binnen de kern Vught als gevolg van de voorgenomen maatregelen aan de N65 zich met name manifesteert op de Helvoirtseweg.

Tegen deze sterke verkeerstoename is in de bestemmingsplanprocedure een aantal zienswijzen ingediend, waaronder door de bewoners van de Helvoirtseweg en omliggende straten. Ter ondersteuning hiervan heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van Snijders Advocaten een uitgebreide second opinion uitgevoerd, waarin overwegend wordt ingegaan op de (gebrekkige) onderbouwing van de gevolgen van de VKA+ variant voor het interne wegennet van Vught, waar dus sprake is van een sterke verkeerstoename. De rechter is het hier mee eens en vraagt om een betere onderbouwing en afweging van de plannen.

Naast het uitvoeren van een second opinion heeft BVA Verkeersadviezen zich ook ingezet in het uitwerken van alternatieven om de verkeersleefbaarheid in de omgeving wel te waarborgen.