Projectleiding N381 Fryslân

Peter Kroeze was names BVA Verkeersadviezen projectleider bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg is de afgelopen jaren aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen.

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Projectleiding N381 Fryslân

Peter Kroeze was namens BVA Verkeersadviezen projectleider bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg is de afgelopen jaren aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. Bijzonder aan het project was dat er veel extra aandacht werd besteed aan de inpassing van de weg in het cultuurhistorische landschap. Kunstwerken zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen, nieuwe ongelijkvloerse kruisingen zijn aangelegd. Buiten het werk aan de weg zelf zijn ook tientallen compensatiemaatregelen gerealiseerd. Dat varieert van de herinrichting van binnenkomse pleinen in de dorpen langs de weg tot het afwaarderen en nieuw bestraten van het oude tracé van de N381.

Opdrachtgever: provincie Fryslân