Projectleiding Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee, ‘doorbraak voor mens en natuur’, zo heet het voorstel om letterlijk een gat in de zeedijk te maken. Hiermee zullen twee negatieve ontwikkelingen in het gebied keren: de economische krimp en de achteruitgang van de natuur. De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd, onderzoeken gedaan en zijn belangrijke partijen enthousiast gemaakt. Nu is het tijd voor actie. Om van idee tot realisatie te komen is het van belang dat de betrokken partijen gezamenlijk starten met de scopebepaling en uitwerking van fase 2 van het project Holwerd aan Zee. Peter Kroeze mag namens BVA Verkeersadviezen als projectleider een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking en realisatie van het project.

Oprdrachtgever: Provincie Fryslân

Jaar: 2020-2021