Home » Nieuwsarchief » Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

Datum: 05/08/2015

De realisatie van de wijk Nieuwveense Landen aan de noordzijde van Meppel verloopt langzamer dan verwacht. Daarom heeft de gemeente Meppel er voor gekozen de wijk gefaseerd te ontwikkelen. Eind 2014 heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke varianten voor de aansluiting VOO-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld op de aspecten doorstroming, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Begin 2015 zijn op basis hiervan een aantal principekeuzes gemaakt over de te realiseren infrastructuur. De gemeente Meppel en de provincie Drenthe hebben ons nu gevraagd een verdere verdiepingsslag te maken om zo meer duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in verschillende situaties en over de robuustheid van oplossingen. Aspecten die naast de afwikkeling ook een rol spelen, zijn de ruimtebehoefte, realiseringskosten en de inpasbaarheid van de fietsroute tussen Nijeveen/Nieuwveense Landen en het centrum van Meppel. In totaal zijn vijf inrichtingsvarianten beoordeeld, waarbij tevens gebruik is gemaakt van een door BVA opgesteld dynamisch verkeersmodel.