Home » Nieuwsarchief » Fietsroute Zuiderlaan Meppel

Fietsroute Zuiderlaan Meppel

Datum: 05/11/2012

De Zuiderlaan in Meppel is een belangrijke verbindingsroute tussen de wijk Koedijkslanden en de meer westelijk gelegen wijk Bergierslanden en het centrum van Meppel. Onlangs is het eerste deel van de route heringericht en vormgegeven als fietsstraat. Nu is de rest aan de beurt. Wij zijn gevraagd door de gemeente Meppel om voor de Zuiderlaan een inrichtingsvoorstel te maken. Hierbij zijn niet alleen de vormgeving van de weg en de voorzieningen van belang, maar ook de ruimtelijke inpassing. Deze opdracht voeren wij daarom samen met bureau Hollema uit. Het doel van de gemeente Meppel is eenheid en herkenbaarheid in de (fiets)route te creëren. Complicerende factoren hierbij zijn de zeer verschillende omgevingen waarin de wegen zich bevinden en het voorzieningenniveau langs deze wegen. Tevens sluit het bedrijventerrein Ezinge aan op de Zuiderlaan. Ook dit is een aspect dat een plaats moet krijgen binnen de studie.