Home » Nieuwsarchief » Beperken verkeersoverlast centrum Hasselt

Beperken verkeersoverlast centrum Hasselt

Datum: 19/04/2017

Door de bewoners en ondernemers in het centrum van Hasselt wordt geklaagd over het grote aandeel doorgaand verkeer door het centrum van Hasselt. De gemeente Zwartewaterland overweegt nu om maatregelen te treffen om deze ongewenste verkeersbewegingen tegen te gaan, maar wil uiteraard ook inzicht in mogelijke negatieve bijeffecten van maateregelen. Hierbij spelen niet alleen de mogelijke maatregelen in het centrum van Hasselt een rol, maar ook de maatregelen die de provincie Overijssel op de N331 (de provinciale weg door Hasselt) wil treffen. De huidige planvorming voorziet onder andere in het wijzigen van de (onvolledige) ongelijkvloerse aansluiting van de N331 op de N759 in een (turbo)rotonde en het realiseren van een nieuwe afrit op de N331 ter hoogte van de Van Nahuysweg. Op basis van een in het voorjaar van 2017 door BVA uitgevoerd kentekenonderzoek op een groot aantal locaties is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek brengen wij nu de effecten van diverse maatregelenvarianten in beeld, op basis waarvan het gemeentebestuur van Zwartewaterland een afgewogen beslissing kan nemen over de gewenste maatregelen.