Home » Nieuwsarchief » Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

Datum: 5/12/2017 – BVA Verkeersadviezen ontwikkelt voor de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard dat zowel inzicht gaat geven in de kwaliteit van de bereikbaarheid als in de effecten van de genomen maatregelen. De gegevens waarmee het dashboard wordt gevuld zijn dezelfde als die worden gebruikt door Amsterdam Bereikbaar en worden onder meer gedeeld met het bedrijfsleven via de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas.

Onderdeel van het dashboard is een Monitoringsplan+ met daarin heldere afspraken over welke vervolgstappen worden genomen indien kwaliteitsindicatoren significant achterblijven op de gestelde doelen. Het gaat hierbij niet alleen om acties vanuit de gemeenten maar tevens vanuit het bedrijfsleven en andere actoren in het gebied zoals de projectorganisatie Zuidasdok.

Het dashboard geeft straks een accuraat beeld van het gebruik van de infrastructuur, de inzet van bedrijven om gewenste transitie naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen en de tevredenheid van het gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten. De data die bijeengebracht worden in het dashboard zijn:

  • Algemene kencijfers ontwikkeling Zuidas;
  • Beleving van de bereikbaarheid en leefbaarheid door werknemers, bezoekers en bewoners;
  • Kengetallen netwerkprestatie tot aan en in het gebied;
  • Uitvoering en gebruik/effect van maatregel;
  • Overzichtelijke presentatie van de gegevens;
  • Flexibel in te richten en te bevragen;
  • Kan functioneren als benchmark;
  • ‘Live’ gegevens uit diverse bronnen.