Home » Nieuwsarchief » Effecten inperken parkeervoorzieningen centrum Elspeet

Effecten inperken parkeervoorzieningen centrum Elspeet

Datum: 08/07/2015

De gemeente Nunspeet heeft behoefte aan een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Daarnaast wil men inzicht in de kwaliteit van het parkeren indien de parkeercapaciteit wordt teruggebracht met circa 90 parkeerplaatsen. Het gaat daarbij om inzicht in de capaciteit, de bezettingsgraden en de parkeerduur op de maatgevende momenten op de verschillende locaties in het centrumgebied van Elspeet. BVA Verkeersadviezen heeft het benodigde parkeeronderzoek verzorgd en de effecten van de toekomstige situatie in beeld gebracht. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod nu en in de toekomst met elkaar in balans zijn. Het eindrapport vormt een goede onderbouwing voor de verdere (ruimtelijke) planvorming voor het centrumgebied van Elspeet.