Home » Nieuwsarchief » Evaluatie gebruik en wegontwerp NZ-verbinding

Evaluatie gebruik en wegontwerp NZ-verbinding

09/11/2018 – De beoogde functie, de plaats van de komgrens, de gewenste maximumsnelheid, de vormgeving van de aansluitingen…  onderwerpen waarover vóór de openstelling van de Haersingel in Hellendoorn veel discussie werd gevoerd, in het dorp en in de lokale politiek. De tegenstellingen daarbij waren zo groot dat onder leiding van een extern procesbegeleider tot een keuze moest worden gekomen. Een jaar na openstelling is BVA Verkeersadviezen gevraagd het gebruik van de Haersingel te evalueren en een wegbeeld- en omgevingsanalyse uit te voeren.