Home » Nieuwsarchief » Evaluatie verkeerssituatie Brede School

Evaluatie verkeerssituatie Brede School

Datum: 02/07/2014

In de gemeente Heerde hadden omwonenden grote bezwaren tegen de bouw van een Brede School; bezwaren die voor een groot gedeelte betrekking hadden op de verkeerstoename en verkeersveiligheid. Om die reden werd aan de bewoners en bezwaarmakers beloofd een jaar na ingebruikname van de school een brede evaluatie van de verkeerssituatie uit te voeren. BVA Verkeersadviezen voerde deze evaluatie uit. Op basis van enquêtes onder buurtbewoners en verkeersouders, visuele waarnemingen, fiets- en autotellingen, snelheidsmetingen en parkeer(druk)metingen kon de conclusie worden getrokken dat de verkeerssituatie alleszins veilig en acceptabel was, al bleken voor enkele kleinere kwesties ook nog optimalisaties mogelijk.