Home » Nieuwsarchief » Fietsnota Epe

Fietsnota Epe

Datum: 05/11/2012

In opdracht van de gemeente Epe hebben wij een fietsnota opgesteld. Deze nota heeft in nauwe samenwerking met de Fietsersbond afdeling Epe vorm gekregen. Het doel van deze nota was enerzijds om een sluitend toekomstvast netwerk te verkrijgen, dat aansluit op het regionale fietsnetwerk en de recreatieve knooppuntroutes. De fietsnota bevat naast het gewenste netwerk, waarbij onderscheid is gemaakt in primaire en secundaire routes (zowel utilitair als recreatief), ook de knelpunten op deze routes en een bijbehorend maatregelenpakket. Hierbij is gekozen voor een pragmatische aanpak en prioritering. Dit betekent dat voor de komende jaren alleen de maatregelen zijn opgenomen die de zeer ernstige knelpunten oplossen. Bij de overige gewenste maatregelen heeft vooral de (mate van co) financiering een rol gespeeld bij de prioritering. Tevens is maximaal aangesloten bij werkzaamheden die de komende jaren op de betreffende routes vanuit ander perspectief (riolering, onderhoud, overdracht) plaats zullen vinden.