Home » Nieuwsarchief » Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Datum: 04/07/2016

Voor de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof in Haarlem hebben we een herinrichtingsplan opgesteld. De wijkraad nam dit initiatief omdat de wijk nog steeds niet was ingericht als 30 km/uur zone en de gemeente een en ander op de lange baan schoof en koppelde aan rioleringswerkzaamheden, die dan weer wel en dan weer niet noodzakelijk waren. Het plan voorzag in een trapsgewijze opbouw van maatregelen, waarbij in eerste instantie met zeer geringe kosten de meest noodzakelijke maatregelen getroffen konden worden en dit vervolgens in stappen verder kon worden uitgebouwd. Dit plan heeft de wijkraad aan de gemeente gepresenteerd en het plan viel bij de gemeente in goede aarde. Mede reden waarom de gemeente Haarlem ons nu heeft gevraagd het schetsplan verder uit te werken en daarnaast de communicatie met alle belanghebbenden te verzorgen. Voor de geïnteresseerden is de planvorming van de wijkraad te vinden in onze projectenbank. Een artikel over dit project verscheen op Verkeersnet.

Meer informatie? Mail Jan Haveman