Home » Nieuwsarchief » Hoogwatergeul IJssel

Hoogwatergeul IJssel

Datum: 25/10/2013

Een van de projecten die in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt gerealiseerd is de Hoogwatergeul Wapenveld-Veessen. De hoogwatergeul wordt ter hoogte van Veessen parallel aan de IJssel aangelegd en zal bij (zeer) hoogwater met de IJssel gaan meestromen om op deze manier de waterstanden in de IJssel te verlagen en wateroverlast te voorkomen. Als de hoogwatergeul gaat meestromen, ontstaat tussen de hoogwatergeul en de IJssel een soort eiland, dat nog via twee bruggen te bereiken is. In het verleden hebben wij aan de hand van het opstellen van bereikbaarheids-isochronen bepaald welke effecten dit heeft op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Mede op basis hiervan is gekozen voor de vormgeving die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Inmiddels is het project in een vergevorderd stadium en is opdracht verleend om tot uitvoering over te gaan. Door het waterschap Vallei en Veluwe zijn wij gevraagd voorafgaand en tijdens de uitvoering alle stappen in dit traject verkeerskundig te toetsen. Wij toetsen daarbij de wijze waarop de aannemer de eisen uit de vraagspecificatie vertaalt naar het uiteindelijke en definitieve ontwerp.