Home » Nieuwsarchief » Inventarisatie en evaluatie parkeerkwaliteit Zutphen

Inventarisatie en evaluatie parkeerkwaliteit Zutphen

Datum: 15/1/2018 –

De gemeente Zutphen heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven voor een analyse van het parkeren in Zutphen. Aanleiding voor de studie vormt de binnenstadsvisie 2022, waarin toegewerkt wordt naar een binnenstad waarin wonen, werken en recreëren in goede harmonie samen gaan. Winkelen moet meer dan nu het geval is een beleving worden met meer oog voor ruimtelijke kwaliteit. Om die ruimtelijke kwaliteit een stap voorwaarts te brengen, staat de gemeente onder andere voor de vraag of het gewenst is om (een deel van) het parkeren meer te centraliseren. Moet het parkeren anders ingericht worden ten behoeve van meer ruimtelijke en ‘shopping’-kwaliteit? En zo ja, waar is dat dan wenselijk? Zijn de bewoners, bezoekers en werkenden ook te verleiden om op een andere locatie te parkeren? In welke mate worden zij geraakt door het eventueel opheffen of verplaatsen van parkeerplaatsen? En hoe zit het met de aanlooproutes naar de stad? Heeft het verplaatsen van het parkeren tot gevolg dat bepaalde winkelstraten drukker of juist rustiger worden in hoeveelheid winkelend publiek. Dit zijn allemaal vragen, die beantwoord kunnen gaan worden met de resultaten van het onderzoek.

Onderscheidend in onze aanpak is dat naast traditioneel parkeeronderzoek er ook aanvullende informatie wordt verzameld over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de verschillende parkeervoorzieningen in relatie tot de voorzieningen in de directe omgeving. Om te begrijpen waarom men in een bepaalde straat wel of niet parkeert, zullen we naast de harde parkeercijfers (bezetting over de dag, parkeerduur, motief) ook iets moeten weten over de omgeving waar de parkeervoorziening zich bevindt, hierbij kan gedacht worden aan:

  • Wat is de loopafstand naar de dichtstbijzijnde winkelstraat of het hart van het centrum?
  • Ligt de parkeervoorziening aan een aanrijdroute of juist verstopt?
  • Wat is het parkeerregime en de uitstraling van de omgeving?

Alle gegevens worden door ons in samenhang geanalyseerd, om zodoende een link te kunnen liggen tussen gebruik, motief, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit. Deze integrale analyse is van groot belang,  omdat alleen door het combineren van informatie de juiste aanknopingspunten gevonden kunnen worden bij het formuleren van oplossingen en het kunnen inschatten van effecten van toekomstige maatregelen.