Home » Nieuwsarchief » Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Datum: 29/02/2016

De gemeente Westervoort is samen met de gemeente Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland bezig met het voorbereiden van de realisering van een snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar (SFR F12). Ten aanzien van deze fietsroute is een keuze gemaakt voor het tracé dat de bedrijventerreinen (Nieuwgraaf en Centerpoort) verbindt en dat parallel aan de A12 loopt. Het Voorlopig Ontwerp van de route heeft geleid tot discussie over de tracékeuze binnen de kern van Westervoort. De gemeente Westervoort twijfelt over de verkeersveiligheid van de verkeerssituatie ter hoogte van het “tunneltje van Biddle” en heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verkeerskundige impact van het realiseren van de snelfietsroute over het beoogde tracé.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok