Home » Nieuwsarchief » Kruispuntreconstructie Wezep

Kruispuntreconstructie Wezep

Datum: 11/12/2013

De afwikkeling en verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de Zuiderzeestraatweg, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat in de kern Wezep laten te wensen over. De Zuiderzeestraatweg is de van oudsher centrale as door de kern Wezep, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat ontsluiten het centrum en de woonwijk. In het verleden is, na de realisering van de Rondweg, de functie van de Zuiderzeestraatweg als hoofdontsluitingsroute voor de kern Wezep wat minder geworden en is besloten op het kruispunt een plateau te realiseren. De voorrangssituatie is hierbij nog steeds geregeld in het voordeel van de Zuiderzeestraatweg. Mede door de realisatie van het Agnietencollege in Wezep-Noord is er vooral in de ochtendspits sprake van een grote concentratie overstekende scholieren. Dit, in combinatie met de relatief hoge intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de Zuiderzeestraatweg, leidt tot verkeersveiligheids- en afwikkelingsproblemen. Met betrekking tot het laatste aspect gaat het hierbij vooral over de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg door langzaam verkeer. Om de geschetste problemen op lossen wil de gemeente Oldebroek het kruispunt reconstrueren. Om een afgewogen keuze te kunnen maken heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen om te bepalen welke kruispuntvorm gewenst is.