Home » Nieuwsarchief » Maatregelenpakket kruispunt N36-Beerzerweg

Maatregelenpakket kruispunt N36-Beerzerweg

Datum: 05/11/2012

Het kruispunt van de N36, de verbinding tussen Almelo en de N48 ten noorden van Ommen, met de Beerzerweg is al jaren een ongevallenlocatie. Op deze rijksweg zijn in het verleden een aantal ‘tijdelijke’ maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, met als doel op termijn een definitief maatregelenpakket door te voeren. Die maatregelen hebben een positief effect gehad, maar de vormgeving van het kruispunt voldoet niet aan de Duurzaam veilig uitgangspunten en blijft daarmee een potentieel zeer onveilige locatie. Zeker nu de omlegging van de N36 aan de noordzijde van Ommen gereed is en een verdere toename van de intensiteit wordt verwacht, zal de oversteekbaarheid van het kruispunt verder verslechteren. In opdracht van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en Rijkswaterstaat Oost-Nederland zijn wij gevraagd, de verkeers(veiligheids)stituatie te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het planproces wordt met de gezamenlijke opdrachtgevers vormgegeven, waarbij ook de plaatselijke belangen een belangrijke rol spelen.