Home » Nieuwsarchief » Microsimulatie Transferium Haren

Microsimulatie Transferium Haren

Datum: 09/03/2015

Het transferium in Haren is al enkele jaren in gebruik en is een doorslaand succes. Het parkeerterrein is op veel momenten voor (meer dan) 100% bezet en ook omliggende locaties, vooral het braakliggende terrein ten noorden van de Vondellaan, worden gebruikt als parkeerplaats. Mede vanwege dit succes is er al enige tijd sprake van uitbreidingsplannen voor het transferium. In combinatie met deze uitbreiding bestaan er ook plannen aan de noordzijde van de Vondellaan een kantorenpark (Nesciopark) te realiseren.

Deze ontwikkelingen genereren extra verkeer waarmee een deel van het lokale wegennet van Haren belast zal worden. BVA Verkeersadviezen heeft in het verleden al meerdere berekeningen uitgevoerd naar de verkeerskundige consequenties hiervan. Recent zijn de plannen uitgewerkt in diverse civieltechnische ontwerpen. De voorlopig voorgestelde maatregelen leiden bij Rijkswaterstaat en de gemeente Haren echter tot de vraag of de gekozen ontwerpoplossingen wel toereikend is om het verkeer te faciliteren. Voor Rijkswaterstaat zijn hierbij vooral de eventuele wachtrijen op de afritten van de A28 relevant. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Haren gevraagd middels het opstellen van een microsimulatie inzichtelijk te maken of de verkeerstechnische ontwerpen op een zorgvuldige manier de bereikbaarheid waarborgen.