Home » Nieuwsarchief » Motel Kampen

Motel Kampen

Datum: 19/05/2014

Er bestaan plannen om aan de westzijde van Kampen nabij de aansluiting met de N50 een motel te realiseren. Het motel zal worden gebouwd naast de VMBO school Ichtus college VIA. Door het toevoegen van een nieuwe voorziening zal er een wijziging in de parkeervraag optreden in het gebied. Het is belangrijk dat er in de omgeving van de aanwezige school en het nog te realiseren motel in de toekomst geen parkeerproblemen gaan ontstaan. In opdracht van de ontwikkelaar van het hotel (handelsonderneming Prins BV) en stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard hebben wij een plan opgesteld om te komen tot een optimaal gebruik van de aanwezige parkeervoorzieningen en het realiseren van voldoende, maar niet te veel nieuwe parkeerplaatsen. Hiermee is bereikt dat de omgeving van het motel maximaal groen kan worden ingericht en de landschappelijke aantasting zoveel als mogelijk kan worden beperkt.