Home » Nieuwsarchief » Nieuwbouw centrumrand Putten

Nieuwbouw centrumrand Putten

Datum: 26/11/2014

In de kern Putten bestaan er plannen op de hoek Verlengde Dorpsstraat – Bakkerstraat aan de noordoostelijke rand van het centrum de verouderde bebouwing te vervangen door nieuwbouw. De plannen voorzien in het realiseren van winkels en een tweetal appartementen. Zoals vaak bij dit soort ontwikkelingen is de parkeersituatie punt van discussie. In opdracht van de gemeente Putten hebben wij de parkeerbehoefte van de nieuwe voorzieningen bepaald en een vergelijking gemaakt met de bestaande situatie. De bestaande parkeersituatie hebben wij bepaald aan de hand van kengetallen en op basis van onderzoek. Er is namelijk een groot verschil tussen theorie en praktijk omdat de te vervangen bebouwing niet meer in gebruik is. Op basis van het onderzoek is tevens bepaald of er in de omgeving voldoende ruimte is om de parkeerbehoefte op te vangen als op eigen terrein onvoldoende parkeerruimte kan worden gerealiseerd. De gegevens uit ons onderzoek vormen mede de basis voor de omgevingsvergunning die noodzakelijk is om deze ontwikkeling mogelijk te maken.