Home » Nieuwsarchief » Onderbouwing bestemmingsplan Osdorp

Onderbouwing bestemmingsplan Osdorp

Datum: 23/03/2015

Aan de westzijde van Amsterdam, in Amsterdam Osdorp, bestaat het voornemen fun en leisure functies te vestigen. Het vigerende bestemmingsplan laat deze functies echter niet toe, waardoor wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Ten behoeve van de planologische motivering van deze wijziging is een aantal onderzoeken noodzakelijk. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de verkeerskundige onderbouwing en het bijbehorende onderzoek uit te voeren.

In hoofdlijnen geven wij voor de ruimtelijke onderbouwing inzicht in de omvang van de verkeersproductie waartoe de nieuwe ontwikkeling leidt en de mate waarin de toename van de verkeersbewegingen op een aanvaardbare manier kan worden afgewikkeld. Om deze vraag op een zorgvuldige manier te beantwoorden, bouwt BVA Verkeersadviezen een gedetailleerde microsimulatie van de verkeersstromen in het te ontwikkelen gebied en de belangrijkste ontsluitende wegen.