Home » Nieuwsarchief » Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

Datum: 23/06/2014

De gemeente Epe heeft ons opdracht gegeven om als pilot een verkeerscirculatieplan op te stellen om te kunnen gebruiken bij een grote brand op de Veluwe. De pilot heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Emst, waarin zich een groot aantal recreatieve voorzieningen (campings) bevindt. Het doel is om te komen tot een plan waarin de evacuatieroutes, de aanrijroutes voor de hulpdiensten en de toegankelijkheid van het gebied zijn weergegeven. In 2008 bleek namelijk uit onderzoek dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe groot is. Sinds dit onderzoek is veel gebeurd om natuurbranden te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken. Hierbij is vooral ingezet op communicatie en risicobewustwording, maar er is ook de nodige aandacht besteed aan de bestrijding van dergelijke branden. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er een onbeheersbare brand ontstaat, waarbij mogelijk ook delen van de Veluwe moeten worden geëvacueerd. Voor de hulpverlening is snelle bereikbaarheid van het gebied door de hulpdiensten in zo’n geval cruciaal. Dit betekent dat door de hulpdiensten geen hinder moet worden ondervonden die kan leiden tot vertraging. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan hinder door de personen die uit het gebied moeten worden geëvacueerd, maar ook aan hinder door mensen die ter plaatse een kijkje willen nemen (ramptoeristen). De toegankelijkheid heeft dan vooral betrekking op de wegen en paden in het bosgebied die door de brandweer gebruikt kunnen worden. De planvorming vindt in nauw overleg plaats met de brandweer (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, VNOG), de politie, de beheerders van de recreatieve voorzieningen in het gebied en de gemeente Epe.