Home » Nieuwsarchief » Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Datum: 05/11/2012

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle-Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn alleen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelcapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten zijn wij bezig met het bepalen van de noodzakelijke maatregelen. Hierbij richten wij ons niet alleen op de bestaande aansluitingen, maar worden ook nieuwe aansluitingen niet uitgesloten. Met behulp van dynamische modelsimulaties wordt de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naaste afwikkeling komen ook de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit) in deze studie aan bod. Het doel van deze studie is om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.