Home » Nieuwsarchief » Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

Datum: 04/06/2013

In de Structuurvisie centrum Vaassen is de wens voor een autoluw centrumgebied nadrukkelijk aanwezig. Hiervoor zijn een aantal maatregelen voorgesteld, nl. het afsluiten van de doorgaande route door het centrum en de aanpassing van een aantal kruispunten. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Epe gevraagd om een reconstructievoorstel uit te werken voor een tweetal kruispunten hiervan die momenteel voorzien zijn van een verkeersregelinstallatie.

 

Om inzicht te krijgen in de huidige en de te verwachten verkeersstromen worden in juni 2013 mechanische verkeerstellingen uitgevoerd, gecombineerd met visuele kruispunttellingen en een kentekenonderzoek. Op basis van de resultaten wordt een prognose gemaakt van de verkeersbelasting per kruispunt met een capaciteitsberekening. Vervolgens worden per kruispunt een aantal ontwerpvarianten opgesteld.