Home » Nieuwsarchief » Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

Datum: 30/11/2015

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Er zijn diverse ontwikkelingen (zoals woningbouw) die ervoor zorgen dat hier wel behoefte aan is. Wij helpen de gemeente bij het formuleren van dit nieuwe parkeerbeleid. We hebben hierbij een praktische insteek; het parkeerbeleidsplan moet concrete en werkbare antwoorden geven en niet bestaan uit hoogdravende verhalen. We onderscheiden in het parkeerplan de bestaande situatie(s) en de nieuwe ontwikkelingen.

De werkzaamheden vallen uiteen in een inhoudelijke en een procesmatige component. Inhoudelijk gaat het om normering en de manier waarop met eventuele knelpunten wordt omgegaan. Procesmatig werken we met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van dorpsraad en ondernemers. Daarbuiten is er natuurlijk nauw overleg met de ambtenaren van de gemeente.