Home » Nieuwsarchief » Procesbegeleiding fietsveiligheid Jan Steenlaan in de De Bilt

Procesbegeleiding fietsveiligheid Jan Steenlaan in de De Bilt

Datum: 16/1/2018 –

In de Bilt is een aantal jaren geleden een start gemaakt met de realisering van de spoortunnel in de Leijenseweg. Deze tunnel was noodzakelijk doordat het aantal overwegsluitingen per uur zorgde voor een te hoge weerstand op de Leijenseweg en een vlotte verkeersafwikkeling hiermee onder druk kwam te staan. Om ten tijde van de bouw van de tunnel verkeersoverlast binnen de wijk de Leijen te voorkomen is besloten een aantal (tijdelijke) verkeersmaatregelen te treffen. Een van deze maatregelen was het instellen van eenrichtingverkeer op de Jan Steenlaan. Nu de tunnel gereed is en de oorspronkelijke situatie min of meer weer hersteld is rijst de vraag of het eenrichtingverkeer op de Jan Steenlaan gehandhaafd moet blijven. Deze vraag is vooral  relevant, omdat de wens bestaat de fietsveiligheid op de Jan Steenlaan, als belangrijke fietsroute van en naar scholen en sportvoorzieningen, te verbeteren. De gemeente De Bilt heeft hiervoor een omvangrijke werkgroep, bestaande uit belanghebbenden uit de wijk de Leijen, in het leven geroepen die moet komen tot een eensluidend en gedragen advies richting de gemeente.

De werkgroep moest een keuze maken uit diverse ontwerpprincipes, vrijliggende fietspaden, fietsstroken, fietsstraat, één of twee richtingverkeer et cetera. Eén en ander leidde tot een groot aantal varianten, allen met voor en tegenstanders, waardoor er niet kon worden gekomen tot overeenstemming.

De gemeente De Bilt Heeft BVA Verkeersadviezen vervolgens gevraagd de werkgroep te ondersteunen en te begeleiden in hun keuzes. Dit vooral vanwege de complexiteit van de problematiek. In plaats van te beginnen met de gewenste vormgeving van de Jan Steenlaan hebben wij de discussie naar een planniveau hoger getrokken. Welke functie zou de weg (afgezien van de rol voor het fietsverkeer) moeten vervullen? Het antwoord op deze vraag leidt tot de gewenste verkeersstructuur binnen de wijk en de bijbehorende functie van de Jan Steenlaan. Met deze keuze, die soms zeer ingrijpende gevolgen heeft, wordt impliciet een keuze gemaakt voor een bepaalde vormgeving en kan het ontwerpproces gestroomlijnd worden. Inzicht in de functiekeuze en de bijbehorende mogelijke vormgevingen hebben verhelderend gewerkt voor de werkgroep, waardoor forse stappen zijn gemaakt in het komen tot een eensluidend advies richting gemeente.